Psikolojik Testler Birimi
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki testler merkezimizde uygulanmakta olup gerekli bilgi ve randevu için:
Tel: 0370 433 82 77
Test İçerikleri ve Ücretlendirme
ZEKA TESTLERİ
WISC-R Zekâ Testi:  Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir. Çocuğa bireysel olarak uygulanır. Uygulama yaklaşık iki saat sürer.
Test uygulama ve raporlaştırma: 350 TL.
Uygulayıcılar: Doç.Dr.Arzu Özyürek, Araş.Gör. Asya Çetin.
Öğr.Gör. Nadire Ferah Yavuz, Öğr. Gör. Mustafa Adıbatmaz
 
STANFORD BİNET Zekâ Testi: 2-23 yaş arasındaki bireylere uygulanan, 15 alt maddeden oluşan  ve 4 ana zihinsel yeteneği ölçmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir. Çocuğa bireysel olarak uygulanır. Uygulama yaklaşık bir saat sürer.
Test uygulama ve raporlaştırma: 250 TL.
Uygulayıcılar: Doç.Dr.Arzu Özyürek, Araş.Gör. Asya Çetin.
Öğr.Gör. Nadire Ferah Yavuz, Öğr. Gör. Mustafa Adıbatmaz
 
BENDER-GESTALT Testi
Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır.
Test uygulama ve raporlaştırma:200 TL.
Uygulayıcılar: Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan, Yrd. Doç.Dr. Özlem Gözün Kahraman, Araş.Gör. Pelin Ülker

Problem Çözme Becerileri Testi
Bu test, 3-7 yaş ve 8-11 yaş grubundaki çocukların problem çözme becerilerinin ne düzeyde olduğunu değerlendirmek için kullanılır. Çocuğa bireysel olarak uygulanır. Okuma yazma bilen çocuklarda grup olarak uygulanabilir. Çocuğa problemi tanıma, tanımlama, nedenlerini sorgulama, uygun soru sorma, uygun çözüm yolunu tahmin etme gibi problem çözme aşamalarına uygun resimler gösterilerek verilen yönergeye uygun cevap vermesi/işaretleme yapması beklenir. Değerlendirme sonucunda, problem çözme düzeyine ilişkin toplam puan ve alt boyut puanları elde edilir. Uygulama yaklaşık 30 dk. sürer.
Test uygulama ve raporlaştırma:150 TL.
Uygulayıcı: Doç. Dr. Arzu Özyürek
 
GELİŞİM TESTLERİ
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0- 6 yaş arası çocukların dört alt alanda genel gelişimini değerlendiren, çocuğun gelişim düzeyini ortaya koyan bir gelişim testidir. Çocuğun anne babası ya da çocuğun bakımıyla yakından ilgilenen kişiye uygulanır. Uygulama yaklaşık 20 dakika sürer.
Test uygulama ve raporlaştırma: 100 TL.
Uygulayıcılar: Doç.Dr.Arzu Özyürek, Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan, Yrd. Doç.Dr. Özlem Gözün Kahraman, Araş.Gör. Asya Çetin, Araş.Gör. Pelin Ülker. Öğr.Gör. Nadire Ferah Yavuz, Öğr. Gör. Mustafa Adıbatmaz
 
Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA): 0- 6 yaş arası çocukların dört alt alanda genel gelişimini değerlendiren, çocuğun gelişim düzeyini ortaya koyan bir gelişim testidir. Çocuğa bireysel olarak uygulanır. Uygulama yaklaşık 40 dakika sürer.
Test uygulama ve raporlaştırma: 150 TL.
Uygulayıcılar: Doç.Dr.Arzu Özyürek, Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi : El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği (Şekil Değişmezliği ), Mekânla Konumun Algılanması (Uzaydaki Pozisyon) ,Mekan İlişkilerinin (Uzay ilişkilerinin) Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.
Test uygulama ve raporlaştırma:200 TL.
Uygulayıcılar: Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan, Yrd. Doç.Dr. Özlem Gözün Kahraman, Araş.Gör. Pelin Ülker
Gesell: Bu test 3-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış şekillerden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir.
Test uygulama ve raporlaştırma:50 TL.
Uygulayıcılar: Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan, Yrd. Doç.Dr. Özlem Gözün Kahraman, Araş.Gör. Pelin Ülker

OKULA HAZIRLIK TESTLERİ
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Test 5-6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır.Uygulama yaklaşık 30 dakika sürer.
Test uygulama ve raporlaştırma: 150 TL.
Uygulayıcılar: Doç.Dr.Arzu Özyürek, Araş.Gör. Asya Çetin.
Öğr.Gör. Nadire Ferah Yavuz, Öğr. Gör. Mustafa Adıbatmaz
 
OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi): Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Test uygulama ve raporlaştırma: 150 TL.
Uygulayıcılar: Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan, Yrd. Doç.Dr. Özlem Gözün Kahraman, Araş.Gör. Pelin Ülker
 
PROBLEM TARAMA TESTLERİ
LouisaDuss Psikanalitik Hikâyeler Testi 
LouisaDuss  psikanalitik hikâyeler testi 10 ayrı kısa hikâyeden oluşur. Testte her öykünün ayrı bir içeriği vardır. Amaç Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır. 
Test uygulama ve raporlaştırma: 150 TL.
Uygulayıcılar: Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan, Yrd. Doç.Dr. Özlem Gözün Kahraman, Araş.Gör. Pelin Ülker

CAT ( Çocuklarda Tematik Algı Testi)
C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmaktadır. 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir. C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir. Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamakta.
Test uygulama ve raporlaştırma: 200 TL.
Uygulayıcılar: Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan, Yrd. Doç.Dr. Özlem Gözün Kahraman, Araş.Gör. Pelin Ülker
Koppıtz İnsan Çizim Testi
4-9 Yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı) ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel/kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi verir.
Test uygulama ve raporlaştırma: 150 TL.
Uygulayıcılar: Yrd. Doç.Dr.Şehnaz Ceylan, Yrd. Doç.Dr. Özlem Gözün Kahraman, Araş.Gör. Pelin Ülker